Diensten

Veldwerk
Marvin milieutechniek BV is gecertificeerd volgens de SIKB 2000:
Protocol 2001; het plaatsen van peilbuizen, boringen (handmatig), en het maken van boorbeschrijvingen.
Protocol 2002; het nemen van grondwatermonsters.
Protocol 2018; locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.
Wij plaatsen peilbuizen tot 15 meter in maaiveld handmatig. De boorbeschrijvingen worden verwerkt in Terra-Index.

Waterbeheer
Waterbeheer projecten is een belangrijk onderdeel in de milieuwereld geworden. Wij zijn gespecialiseerd om een grondwater meetnet te realiseren. De dataloggers worden door Marvin BV in de peilbuizen gehangen. De afwerking doen wij naar wens, bijvoorbeeld door middel een afsluitbare straatpot. XY coördinaten kunnen worden geleverd door middel van een GPS meting. Er wordt gebruik gemaakt van RD-coördinatenstelsel. Z coördinaten kunnen worden geleverd door middel van een waterpassing ten opzicht van een NAP-bout.

Faciliteiten
Marvin milieutechniek BV is er op ingericht om opdrachten in milieutechniek zelfstandig uit te voeren. Denk hierbij aan grondboringen in (snel)wegen, binnenstad, aan het water of moeilijk bereikbare plekken (weilanden).
Actiewagen
afzetting bij wegen en in de binnenstad
Boot
bemonstering van waterbodem
Quad
uitvoer op moeilijk begaanbare gebieden
Betonboringen
Marvin BV heeft tevens twee betonboormachines inclusief stroomvoorziening
Autocad
Indien gewenst kan Marvin milieutechniek BV de tekeningen uitgewerkt aanleveren door middel van Autocad. Waarin de boorpunten volgens meting in het veld verwerkt worden.
Mocht u andere wensen of vragen hebben op het gebied van milieutechniek neem dan gerust contact met ons op.